Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

 

28. srpna 2018. Po velmi dlouhé době opět aktualizuji své internetové stránky. To, že jsem na stránkách nic neuvedl, neznamená, že jsem celou dobu zahálel. Pracoval jsem na úpravě rodinného domku v Třebihošti a v letošním roce jsem provedl obklady a dlažby 4 koupelen v bytovém domě v Lázních Bělohrad. V současné době pracuji na opravě historické fasády na bývalé zemědělské usedlosti v obci Chroustov. Vypouklá a nesoudržná stávající omítka byla odstraněna a nahrazena podkladní vápenocementovou omítkou. Stávající a nová podkladní omítka byla zpevněna armovací sítí perlinka a stavebním lepidlem. Finální úprava byla provedena venkovním vápenocementovým štukem od firmy Veber. Po dokonalém proschnutí omítky bude opravená fasáda natřena fasádní barvou. Postup prací při opravě fasády můžete sledovat ve fotogalerii s názvem Fasáda Chroustov 1. 

 

6.července 2017. Dokončil jsem přípravnou stavbu pro osazení nadzemního bazénu v obci Trotina. Majitel objektu zvolil umístění bazénu v celkem prudkém svahu, proto bylo nutné vybagrovat stávající terén do roviny v rozsahu 5 x 5 m a vyhloubit základy pro vybudování dvou opěrných zdí. V loňském roce jsem vybudoval větší část opěrných zdí, přičemž jsem použil betonové tvarovky v síle 20 cm, známé pod názvem ztracené bednění. Podklad pro vodorovnou plochu pro umístění bazénu byl vyvořen armovanou betonovou deskou v síle 12 cm a vzhledem k tomu, že se v místě nacházelo jílovité podloží, byl pod betonovou desku navezen makadam v minimální síle 20 cm. Klimatické podmínky nedovolovaly pokračovat v další práci a proto dokončení stavby pokračovalo v letošním roce. Byly dokončeny i šikmé opěrné zdi a všechny opěrné zdi byly zpevněny armovací textilní sítí za použití stavebního lepidla. Následně byly opěrné zdi obloženy mrazuvzdornou dlažbou. Poté firma Maunfield smontovala na stávající stavbu rodinný bazén. Postup prací můžete shlédnout v galerii s názvem Bazén  Trotina.

 

29.dubna 2017. V loňském roce jsem dokončil opravu značně zvětralého štítu na starším rodinném domě v obci Chroustov. Zvětralé cihelné zdivo bylo vyspraveno kvalitní vápenocementovou maltou. Omítka štítu byla zpevněna cementovým stavebním lepidlem a armovací tkaninou Vertex. Zpevňovací vrstva byla překryta venkovní štukovou omítkou a po následné penetraci natřena fasádní barvou v odstínech dle přání majitelů objektu. Postup zednických prací při opravě štítu si můžete prohlédnout ve fotogaleri s názvem Štít Chroustov.

 

19.července 2016. Dokončena oprava komínu v rodinném domku v obci Trotina. Stávající komín byl postaven zrovna tak jako rodinný domek v 40. letech minulého století. Nadstřešní část komínu byla vlivem havarijního stavu opravena naší firmou zhruba před deseti lety. V letošním roce došlo vlivem netěsnosti spár zdiva komínu v půdním prostoru k průsaku dehtu až na vnější stranu omítky. Při prohlídce komínu revizním kominíkem byly majiteli objektu navrženy dvě možnosti řešení. 1. řešením je vyfrézování stávajícího komínu a osazení nerezové vložky do průduchu. Zde se cena realizace pohybuje od 25 tisíc Kč výše. Druhou možností bylo stávající komín odbourat až po podlahu půdního prostoru a z tohoto místa postavit nový kvalitní komín. Majitel objektu se rozhodl pro druhou možnost. Stávající komín byl opatrně odbourán, aby nedošlo k poškození téměř nové střechy. Nový komín byl vystavěn od podlahy půdního prostoru, kde bylo využito stavebnice komínu od firmy komíny levně.cz. Stávající komín, který byl vyzděný z cihel byl téměř až po zaústění sopouchu kvalitně vymazán stavebním lepidlem, čímž byla zajištěna jeho nepropustnost. Takto zvolená oprava komínu přišla na necelých 14 a půl tisíce korun včetně práce. Několik fotografií z této opravy si můžete prohlédnout ve fotogalerii s názvem Komín Trotina. 

 

7.listopadu 2015. Dokončena rekonstrukce koupelny v rodinném domku v obci Jeřičky. Stávající obklad i zvětralá omítka byla odstraněna, rovněž tak stávající dlažba a ne zrovna moc silný podlahový beton. Před dalšími zednickými pracemi byla provedena instalace rozvodů teplé a studené vody a odpadního potrubí. Tuto instalaci provedla firma Petera a synové z Třebihoště. Zároveň byla provedena nová elektrická instalace a stávající ohřívač na teplou užitkovou vodu byl přemístěn do nevyužívaného sklepa. Do výše 2 metrů byla provedena nová vápenocementová omítka a vybetonována nová podlaha, která byla zpevněna ocelovou sítí Kari. Koupelna byla nově obložena a vydlážděna. Firma Petera a synové osadila a připojila rohovou vanu, umyvadlo, záchod a elektrický přímotopný radiátor. Některé fotografie z rekonstrukce koupelny můžete shlédnout ve fotogalerii s názvem Koupelna Jeřičky.

 

 

30.října 2015 Dokončena stavba kotelny v rodinném domku na Trotině. Kotelna společně se skladem uhlí byla vybudována přestavbou bývalého špýcharu. Byla vybetonována podlaha, která je vytvořena nejprve podkladní vrstvou zpevněnou ocelovou sítí Kari a po provedení izolace proti vodě byla provedena vrstva podlahového betonu, jehož povrch byl zpevněn cementovou gletovanou vrstvou. Stávající stěny špýcharu byly nahozeny vápenocementovou omítkou, která byla v místech, kde bylo zdivo z nepálených cihel zpevněna rabicovým pletivem. Pro oddělení kotelny a skladu paliva byla v prostoru vyzděna příčka z tvárnic Porfix v síle 15 cm. Dále byl vybudován nový komín v celkové výšce 7,5m. Pro stavbu komína byl použit komínový systém od firmy Komíny CZ. Na původní trámový strop byla zavěšena sádrokartonová stropní konstrukce z protipožárního sádrokartonu, čímž byla zajištěna požární bezpečnost kotelny. V kotelně byl následně umístěn automatický kotel na pevná paliva a proveden rozvod ústředního topení po celém rodinném domku. Několik fotografií je umístěno ve fotogalerii s názvem Kotelna Trotina.

 

7.6.2015 Souběžně s opravou fasády v Březovicích provádím stavbu kotelny v rodinném domku na Trotině. Kotelna včetně skladu uhlí bude uímstěna v bývalém spýchaře. Je třeba vyzdít nový komín na pevná paliva a příčkou oddělit budoucí kotelnu od skladu paliva. V kotelně bude po dokončení zednických a sádrokartonářských prací umístěn automatický kotel na tuhá paliva se zásobní násypkou na 300 l uhlí. Postup prací při stavbě kotelny můžete sledovat ve fotogalerii s názvem : Kotelna Trotina.

 

15.5.2015 Opět pokračuji na opravě fasády v Březovicích u Hořic. Postup prací můžete sledovat ve fotogalerii s názvem Březovice 2015. Vzhledem k velkému množství drobnějších zakázek budu nucen práce na fasádě občas přerušit a věnovat se jiným zakázkám, které spěchají.

 

 

4.1.2015 Byly dokončeny práce při pokládce dlažby a provedení obkladu v kotelně  a v chodbě rekreačního domu v Třebihošti. U dlažby byl proveden i sokl včetně jeho začištění. Postup prací si můžete prohlédnout ve fotogalerii s názvem Kotelna  a chodba Třebihošť.

 

 

2.12.2014 Tak nám přišla zima, zatím bez sněhu ale s nižšími teplotami, při kterých se na na fasádě v Březovicích již pracovat nedá. Práci na obnově fasády přerušíme a pokračovat budeme až v jarních měsících.

 

25.10.2014 Po dokončení vnitřních úprav po výměně oken nadále pokračuji na rekonstrukci fasády. V letošním roce na opravě fasády budu pracovat pokud to počasí bude dovolovat. Až přijdou mrazy, práci přeruším a budu pokračovat zase až na jaře. Postup prací na fasádě můžete sledovat ve fotogalerii s názvem Fasáda Březovice.

 

24.10.2014 Dokončena výměna oken na bývalém statku v Březovicích u Hořic. Původní dřevěná špaletová okna byla již ve  velmi špatném stavu. Okna byla nahrazena zdvojenými plastovými okny, které zhotovila a osadila firma Allmo profil z Bílé Třemešné. Vzhledem k rozdílnému typu oken bylo třeba provést rozsáhlé vnitřní úpravy při jejich zednickém zapravení. Postup prací  můžete shlédnout ve fotogalerii Okna Březovice.

 

14.8.2014  Dokončena přestavba původní stáje pro koně na stylovou obytnou místnost. Omítka na cihlových klenbách byla odstraněna a nahrazena novou omítkou. Původní kamenné zdivo bylo na dvou protilehlých stěnách očištěno od několikavrstvých vápenných nátěrů metodou pneumaticky poháněných ocelových jehel, čímž byla zachována původní struktura kamene před nabílením. Kamenné zdivo bylo zaspárováno spárovací hmotou v odstínu bahama. Původní nesourodá podlaha, kde byly jak kamenné dlažice, tak i betonová mazanina byla vybourána a nahrazena dvouvrstvou betonovou podlahou s izolací jak proti vodě lepenkou IPA, tak tepelnou izolací polysterenovými deskami v síle 5 cm. V rchní vrstva betonu byla vyztužena betonářskou sítí Kari. Protilehlé zdi, kde bylo zdivo smíšené z kamene a cihel byly nahozeny štukovou omítkou. Na celé podlahové ploše byla položena dlažba dle výběru investora, která dokonale dotvořila dojem stylové obytné místnosti. Postup provádění přestavby můžete shlédnout ve fotogalerii s názvem Oprava chléva Březovice. Dále budu pokračovat na venkovní fasádě objektu, kde postup prací múžete múžete shlédnout ve fotogalerii Fasáda Březovice.

 

 

29.3.2014 Zima, i když v letošním roce velmi mírná je už definitivně za námi a můžu opět pokračovat při rekonstrukci bývalého statku v Březovicích. Postup prací je možno sledovat ve fotogalerii s názvem Venkovní úpravy Březovice.

 

 

16.11.2013 Další kousek opožděné aktualizace mých internetových stránek. V červenci jsem provedl drobné opravy omítek v plynové kotelně rodinného domku v Pardubicích. Opadanou omítku jsem nahradil novou omítkou a celý povrch zpevnil vrstvou stavebního lepidla s vloženou armovací silonovou tkaninou (perlinka). Postup prací můžete vidět v galerii s názvem Kotelna Pardubice. Finální úpravu povrchu vrstvou lepidla jsem již nestihl vyfotit, protože jsem po celodenní práci již pospíchal domů.

 

9.11.2013 Po dlouhé době jsem konečně našel chvilku volného času k aktualizaci mých internetových stránek. Během letních měsíců jsem se věnoval práci na některých menších stavebních zakázkách, které ani nestálo za to uvádět je na stránkách. Přesto jsem při práci pořídil nějaké fotografie, které postupně na stránkách zveřejním. V červnu jsem byl požádán, abych provedl očištění pískovcových parapetů a kamenných ostění na starším rodinném domě v Třebihošti před plánovanou výměnou oken. Čištění jsem provedl systémem otloukání starých nánosů maleb soupravou pneumaticky poháněných ocelových jehel. Tento způsob není tak prašný jako vzduchové pískování a ani nenamáčí objekt jako pískování vodní cestou.Fotografie si můžete prohlédnout v galerii s názvem Pískovce Třebihošť.

 

 

12.6.2013 Ve fotogalerii s názvem statek Březovice byly odstraněny fotografie, které dokumentují opravu bývalé stáje pro koně a její přestavbu na stylovou obytnou místnost. Fotografie jsou nově umístěny ve fotogalerii s názvem Oprava chléva Březovice. Fotografie byly zmenšeny na poloviční velikost z důvodu rychlejšího načítání při prohlížení webových stránek u uživatelů, kteří disponují pomalejším připojením internetu.

 

11.3.2013 Dokončeny obklady a dlažby v rodinnm domě v Miletíně a vracíme se opět zpět na opravu bývalého statku v Březovicích. Postup prací bude i nadále uveřejňován ve fotogalerii s názvem statek Březovice.

 

22.2.2013 Vlivem špatných klimatických podmínek jsem přerušil práce na opravě bývalého statku v Březovicích a přijmul zakázku na provedení obkladů a dlažeb v rodinném domě v Miletíně. Postup prací je uveden ve fotogalerii s názvem Rodinný dům Miletín.

 

 6.11.2012 V současné době pracuji na celkové opravě bývalého statku v obci Březovice u Hořic. Závěrem minulého roku jsem zde provedl opravu další části venkovní fasády, kdy vzhledem ke zhoršeným meterologickým podmínkám nemohlo dojít k provedení nátěru fasádními barvami. Nátěr byl dokončen v letošním roce a nyní pokračujeme v úpravě bývalé stáje pro koně na obytnou místnost. V bývalé stáji byly klenuté cihelné stropy, ze kterých byla odstraněna stávajíci poškozená omítka. Klenba byla zpevněna natažením vrstvy stavebního lepidla a vlepením silonové armovací tkaniny. Dále budou stropy oštukovány a opatřeny vnitřním malířským nátěrem. Stávajíci kamenné zdivo bude zachováno, kámen bude očištěn a zaspárován. Místnost po dokončení stavebních prací bude velmi stylová, zvláště pak pokud investor zvolí správnou úpravu podlahy a zvolí i stylovou dlažbu.

Fotografie z postupu prací při opravách budu postupně uveřejňovat ve fotogalerii s názvem statek Březovice.

 

 

17.7.2012. Dokončena přestavba kuchyně v rodinném domku v Třebihošti.Po déle jak 30tiletém každodenním používáním vzala již kuchyňská linka za své a tak s nákupem nové linky bylo přistoupeno i k některým stavebním úpravám místnosti. Stavající ocelová dveřní zárubeň byla vybourána, dveřní otvor byl o 20 cm posunut a zednicky začištěn a vznikl tak volný průchod na chodbu a prostor pro umístění druhé části linky u stávajícího komína. Dále byla provedena nová instalace vody a odpadu s přívodem a vývodem pro novou myčku nádobí. Podlahová krytina PVC byla odstraněna a na podkladní beton byla nalepena keramická dlažba. Dále byly provedeny keramické obklady kolem kuchyňské linky a stávající komín byl obložen flexibilními obkladovými pásky aby bylo dosaženo dojmu spárováného cihelného zdiva. Odtah par od instalované digestoře byl řešen vyvedením potrubí těsně pod stropem a průrazem obvodovým zdivem do venkovního prostoru. PVC potrubí bylo následně ukryto za sádrokartonovou konstrukcí. Po ukončení stavebních prací byla kuchyň vymalována interiérovou barvou Soudal a dle přiložených návodů jsme smontovali i kuchyňskou linku a kuchyň předali tkzv. na klíč.  Postup prací můžete shlédnout ve fotogalerii s názvem "Kuchyně Třebihošť".

 

 

7.11.2011. Dokončena registrace zasláním notářsky ověřené přihlášky do Centrálního registru dlužníků. Nyní mám možnost a zároveň i povinost uvést na těchto stránkách každého dlužníka, který se opozdí s platbou faktury déle jak 30 dní po datu splatnosti. Dlužník, uvedený v centrálním registru dlužníků má zamezený přístup ke státním zakázkám a také velké problémy při uzavírání obchodních a úvěrových smluv.

 

 

3.11.2011. Byly dokončeny stavební úpravy v rodinném domku v Doubravici. Při přestavbě kuchyně byly provedeny nové rozvody vody a odpadů a také nová elektrická instalace. Původní podlahová krytina PVC byla stržena a nahrazena keramickou dlažbou. Rovněž byly provedeny nové keramické obklady. Postup prací je vidět ve fotogalerii s názvem kuchyně.

Stávající prostorná chodba byla využita k vytvoření schodiště do půdního prostoru místo původních schodů situovaných v přilehlé garáži. Původní obklad stropu sololitovými deskami byl stržen a nahrazen sádrokartonovou konstrukcí. Pod ní vznikl prostor k rozvodům el. energie. Pod schodištěm byl zachován vstup do sklepních prostor, jedna část sklepa byla využita pro zřízení kotelny ÚT. Na podlahu chodby a verandy byla položena keramická dlažba stejná jako v kuchyni. Postup prací můžete shlédnout ve fotogalerii chodba.

 

21.9.2011. Byla dokončena stavební úprava koupelny v rodinném domku v Doubravici. V původní koupelně byl průchod do přilehlé garáže. Ten byl zazděn zdivem z plynosilikátových tvárnic a z bývalého průchodu vznikl výklenek, který se hodí k umístění automatické pračky. Původní obklad i vana byly odstraněny, rovněž tak byla odstraněna i původní dlažba. Původní odpadová gula byla zrušena a spádovaná podlaha vyrovnána betonovou směsí. V koupelně byla provedena nová elektrická instalace a nový rozvod vody a odpadního potrubí. Původní dřevěné špaletové okno bylo vyměněno za plastové. Byla osazena nová vana na přání investora o 15 cm níže, než je obvyklé pro usnadnění přestupu z podlahy do vany a naopak. V koupelně byl proveden nový obklad do výše 200 cm a položena nová dlažba. K obkladům a dlažbě byl použit koupelnový set včetně okrasných dekorů a listel. Postup prací při úpravě můžete shlédnout ve fotogalerii s názvem koupelna.

 

9.9.2011. Byly dokončeny stavební úpravy ložnice v rodinném domku v Doubravici. Ložnice vznikla přepažením původní obývací místnosti sádrokartonovou příčkou, kdy na jedné straně vznikl již na mých stránkách uvedený studentský pokoj a druhé straně ložnice. Původní dřevěné okno bylo vyměněno za plastové. Byla provedena nová elektrická instalace včetně zednického začištění. Původní kazetový strop vyrobený z překližkových desek zůstal zachován a byl nalakován vodorozpustným lakem ve dvou vrstvách, kdy vzhledem k vysokému lesku došlo k výraznému prosvětlení místnosti. V místnosti byl rovněž jako v celém rodinném domku osazen radiátor ústředního topení, které provedla firma Petera a synové z Třebihoště. Původní dřevotřísková podlaha byla překryta plovoucí laminátovou podlahou v bukovém dekoru. Postup prací můžete shlédnout ve fotogalerii s názvem ložnice.

 

26.června 2011. V současné době provádím stavební úpravy v rodinném domku v Doubravici u Dvora Králové n.L. Majitelé koupili starší rodinný domek, ve kterém bylo  nutné provést výměnu rozvodů elektrické instalace a také vyměnit vodovodní i odpadní potrubí. Některá okna v objektu byla vyměněna za plastová, při jejich výměně bylo nutno provést vnitřní zednické úpravy.

Byly dokončeny stavební úpravy studentského pokoje. Tento pokoj vznikl rozdělením větší obytné místnosti sádrokartonovou příčkou, kde v jedné části vznikl studentský pokoj a v druhé ložnice. Ve studentském pokoji bylo vyměněno dřevěné špaletové okno za zdvojené plastové. Toto okno vyrobila a instalovala firma Almo profil z Bílé Třemešné. V pokoji byla vyměněna elektrická instalace a provedeno její zednické začištění. Původní kazetový strop zůstal zachován. Stěny a sádrokartonová příčka byly obíleny vnitřním malířským nátěrem Soudal. V pokoji zbývá ještě provést rozvod a osadit radiátor teplovodního topení. Původní dřevotřísková podlaha bude překryta laminátovou plovoucí podlahou. Celkový pohled na rodinný domek a postup prací při úpravách studentského pokoje můžete shlédnout ve fotogalerii s názvem Studentský pokoj.

 

 1.června 2011 byla dokončena stavba lehkého přístřešku pro čerpadlo PHM v areálu firmy Kamila plachetky v Žirči. U objektu bývalého kravína, který je v současné době přestavován na dílenské a skladovací prostory, stálo v minulosti ocelové silo na krmné směsi. Základů tohoto sila bylo využito pro stavbu lehkého objektu pro výdej nafty, která je uskladněna v již dříve vybudovaném skladu olejů a PHM. Zdivo bylo vytvořeno z tvárnic Ytong a střešní konstrukce zakryta taškami Beta. Konstrukce krovu byla z vnitřní části oddělena protipožárním sádrokartonovým stropem. Vnitřní rozměry 2 x 2m plně postačují k umístění čerpadla PHM a ještě zbývá dostatek místa pro obsluhu a vedení evidence výdeje. Postup výstavby si můžete prohlédnout ve fotogalerii s názvem Čerpací stanice.

 

23. listopadu 2010 byla dokončena výměna oken v bytě na nábřeží ve Dvoře Králové nad Labem. Stávajíci špaletová okna o rozměrech 2x2m byla nahrazena zdvojenými plastovými okny, které byly zasazeny do stávajících okenních otvorů tak, aby nebyl narušen vzhled venkovní fasády. Protože původní okna byla špaletová zbylo potom hodně práce na zednické začištění okenních otvorů. Pro přizdění ostění a snížení podhledu byly použity tvárnice Ytong o síle 5 cm. Podhled byl vyztužen ocelovým profilem L 40x40mm. Přizdívky byly zpevněny armovací síťkou a tmelem, který byl pokryt vnitřní štukovou omítkou. Postup zednických prací si můžete prohlédnout ve fotogalerii s názvem Výměna oken Dvůr Králové. Vzhledem ke špatným světelným podmínkám jsou některé fotografie méně kvalitní.

 

 

1 listopadu 2010 byla dokončena oprava části fasády na starším domě v Březovicích u Hořic.Původní již značně zvětralá fasáda byla odstraněna a po opravě obvodového zdiva byla nahrazena novou sanační omítkou. Při opravě fasády byl zachován původní vzhled včetně odstínů použité fasádní barvy. Postup provádění prací při opravě si můžete prohlédnout ve fotogalerii s názvem Oprava fasády Březovice.

 

 

1.srpna 2010 byla dokončena stavba skladu olejů a přilehlých prostor v areálu firmy Kamila Plachetky v Žirči. Uvedená stavba vznikla přestavbou části bývalého kravína. Tyto prostory v minulosti sloužili jako připravna a sklad krmiva pro dobytek. V samotném skladu olejů byla vytvořena hydroizolační vana, aby byl zabezpečen únik ropných produktů při případném poškození obalů skladovaných olejů a maziv. Izolace byla nadále pokryta podlahovým betonem a omítkou a opatřena speciálním nátěrem, oddolávajícím vlivům ropných látek. Dále byla provedena oprava stávajích omítek stěn i stropů a některé stropní konstrukce byly obloženy protipožárním sádrokartonem. V přilehlých prostorech byl proveden podlahový beton, který byl zpevněn betonářskou sítí Kari.Stěny byly obloženy tepelněizolačními panely. povrch betonu byl opatřen nátěrem Izoban. Postup prováděných prací si můžete prohlédnout  ve fotogalerii s názvem Sklad olejů.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Fasáda Chroustov 1